Patent Nereden Ve Nasıl Alınır - Aksaray Patent Aksaray Patent, başvuru, kayıt, araştırma ve inceleme raporu, yayın, itirazlar ve patent belgesi dahil nereden ve nasıl alınır konusu anlatılmaktadır.
Patent Nereden Ve Nasıl Alınır - Aksaray Patent
Sosyal İletişim Kanallarımız Taşpazar Aksaray Merkez/Aksaray +90 212 212 35 17 Aksaray Patent Logo
Aksaray Patent
Aksaray Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Taşpazar Aksaray 1790 Taşpazar Aksaray


Patent Nereden ve Nasıl Alınır


Patent Nereden ve Nasıl Alınır

Aksaray Patent, başvuru, kayıt, araştırma ve inceleme raporu, yayın, itirazlar ve patent belgesi dahil patent nereden ve nasıl alınır konusu anlatılmaktadır.

Öncelikle belirtmek gerekir Türkiye' de patent Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) vermektedir. Patent süreçlerindeki araştırma ve inceleme raporlarının TÜRKPATENT' den istenildiği gibi başka ülke patent ofislerinden de araştırma ve inceleme rapor talebi yapılabilir.

Aksaray Patent Yurtdışı Patent başvuruları için Yurtdışı Patent Tescil başlıklı yazımızı incelemesini öneriyoruz.


Ancak TÜRKPATENT yapılan araştırma ve inceleme raporları diğer ülke ofislerinden oldukça uygun olduğundan her iki raporundan TÜRKPATENT' den istenmesini öneriyoruz. Dahası şu anda buluşların desteklenmesi ve daha çok buluşun patent başvurusunu teşvik etmek amacıyla araştırma ve inceleme ücretleri oldukça uygun durumdadır.

Araştırma ve incelme ücretleri dahil tüm resmi ücret ve danışmanlık ücretlerini Patent Ücretleri sayfamızdan inceleyebilirsiniz.


Patenti nasıl alınır ve patent süreçleri dahil Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdinde yapılacak başvuru ve patent belgesi alma aşamaları ayrıntılı olarak aşağıda anlatılmaktadır.

Aksaray Patent ' in detaylı açıkladığı  Patent Başvurusu Nasıl Yapılır başlıklı yazımızı, oldukça yararlı olabilecek Patent Araştırma ve Patent sorgulama Nedir Nasıl Yapılmalı yazılarımızı ve Faydalı Model Başvuru ve Tescil yazılarımızı mutlaka incelemenizi öneriyoruz.


Yukarıdaki maddeler halinde yazılı başvuru unsurlarının hazırlanması ile ilgili detaylı bilgileri aşağıda yer almaktadır:

 


AKSARAY PATENT | PATENT BAŞVURU

AKSARAY PATENT | PATENT BAŞVURU


Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ve Uygulama Yönetmenliğine uygun tarifname, istemler ve varsa teknik resimlerin olduğu usulüne uygun patent başvuru formu ile TÜRKPATENT' e başvuru yapılır.  TÜRKPATENT başvuru aldıktan sonra öncelikle şekli inceleme yapmaktadır. 


Şeklî İnceleme

Şekli inceleme öncesinde, araştırma/inceleme grubundaki patent uzmanları başvuruların araştırma/inceleme raporlarının Türk Patent ve Marka Kurumu' nda düzenlenip düzenlenmeyeceğine karar verirler. 
 

Ardından, başvurular şekli olarak (başvuru unsurlarının tam olup olmadığı, başvuru unsurlarının şekilsel olarak uygunluğu vb.) incelenir. Şekli inceleme sonucunda 3 muhtemel sonuç söz konusudur:  

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri söz konusu ise patent başvurusu işlemleri durdurulur:

 Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) hükümleri uyarınca buluş niteliğinde olmaması,
 Hiçbir teknik özellikten bahsedilmemesi nedeniyle patentle korunabilir bir buluş olmaması,
 Başvuru konusu buluşun açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde yenilik niteliğinden yoksun olması. 

İşlem durdurma karar gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.


Başvuru sahibi, işlem durdurma kararına karşı itirazını (ve varsa değişiklikleri) yazının bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Türk Patent ve Marka Kurumu' na  sunar. Başvuru sahibi anılan süre içinde itirazda bulunmazsa veya itiraz TÜRKPATENT tarafından kabul edilmezse başvuru reddedilir. İşlem durdurma kararına karşı yapılan itiraz kabul edilirse şekli inceleme işlemi yapılır.  

Şekli incelemede eksiklikler tespit edilirse başvuru sahibine eksikliklerin düzeltilmesi için bildirim tarihinden itibaren 3 ay süre verilir. Eksiklikler bu süre içinde düzeltilmezse veya düzeltme Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edilmezse başvuru reddedilir.

Şekli inceleme esnasında herhangi bir eksiklik tespit edilmezse ya da bildirilen eksiklikler süresi içerisinde düzeltilirse şekli uygunluk bildirimi yapılır.  

Başvuruda yapılan değişiklikler ile başvurunun ilk kapsamının aşıldığı tespit edilirse başvuru tarihi, değişikliklerin TÜRKPATENT verildiği tarih olarak değiştirilir.
 

Şekli uygunluk bildirimi yazısında;  

Başvuru veya rüçhan tarihinden itibaren 15 ay içinde araştırma talebinde bulunulması ve araştırma ücretinin araştırma talebinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi gerektiği,

 
Araştırma raporunun TÜRKPATENT tarafından düzenlenip düzenlenmeyeceği (araştırma raporu Türk Patent tarafından düzenlenen başvuruların inceleme raporları da Türk Patent tarafından düzenlenmektedir),

 

Yıllık ücret ödemelerinin her yıl vadesinde veya vadeyi takip eden 6 ay içinde yapılması gerektiği, konuları yer alır.HEMEN ARAYINIZ
(PATENT FİYATLARI)

0536 580 3757

HEMEN ARAYINIZ
(FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ)

0536 580 3757


AKSARAY PATENT | PATENT ARAŞTIRMA RAPORU


Öncelikle başvuru konusu buluş için patent araştırma raporu düzenlenmesinin talep edilmesi aşamasıdır. Bu talebin başvuru (veya varsa rüçhan) tarihinden itibaren 15 ay içinde yapılması gerekmektedir.

 

Bazen (nadiren) şekli uygunluk bildirimi aşamasında 15 aylık süre dolmuş olabilmektedir. Bu tür durumlarda, başvuru sahibine araştırma talebi yapması için (şekli uygunluk bildiriminden itibaren) 1 ay süre verilir.

 

Yukarıda bahsedilen süreler içinde araştırma talebi yapılmadığı takdirde, başvuru geri alınmış sayılır.

 

Başvuru sahibi talep yaparken araştırma raporu düzenleyecek patent ofisini seçmek zorundadır. Araştırma raporu, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından ya da TÜRKPATENT  adına rapor düzenleyen anlaşmalı ofisler tarafından düzenlenmektedir. Şekli uygunluk yazısında araştırma raporunun TÜRKPATENT tarafından düzenleneceği bildirilmişse ilgili formda sadece TÜRKPATENT ‘ nun seçilmesi gerekmektedir.

 

Şekli uygunluk yazısında araştırma raporunun TÜRKPATENT bünyesinde düzenlenmeyeceğinin bildirilmesi durumunda ise araştırma ofisi olarak TÜRKPATENT anlaşmalı ofislerinden (Avusturya, Rusya, İsveç, Danimarka ve Avrupa Patent Ofisi) biri seçilebilir. Bu durumda; tarifname, istemler, özet ve resimlerin (ilgili ofisin kabul ettiği İngilizce, Almanca ya da Fransızca dilindeki) çevirisinin de TÜRKPATENT' e verilmesi gerekmektedir.

 

Çevirilerin yeminli tercüman tarafından yapılması zorunluluğu yoktur. Araştırma talebi ile birlikte ilgili ücretlerin ödenmemiş olması durumunda araştırma talep tarihinden itibaren 3 ay içinde ücretin ödendiğini gösteren belge ile birlikte Türk Patent' e gönderilmesi gerekir. Aksi takdirde başvuru geri alınmış kabul edilir.

 

Başvuru sahibinin çevirileri sunmadan araştırma talebinde bulunması durumunda çevirilerin araştırma talep tarihinden itibaren 3 ay içinde Türk Patent ve Marka Kurumu' na gönderilmesi gerekmektedir.

ARAŞTIRMA RAPORU

Araştırma raporu, buluşun patentlenebilir olup olmadığına karar vermede ilk aşamadır. Araştırma raporunda, buluş konusu ile ilgili tekniğin bilinen durumundaki en ilgili dokümanlar (buluşun başvuru tarihinden önce dünya üzerinde herhangi bir yerde yayımlanmış, tarihi belli tüm dokümanlar) listelenir. Raporda, ilgili dokümanların özellikle hangi kısımlarının araştırması yapılan buluşla ilgili olduğu da belirtilir.

 

Raporda, ilgili dokümanların buluş konusu istemlerle ilişkisi, uluslararası kabul edilmiş bazı kodlarla (X, Y, A vb.) ifade edilir. Bu kodlar ve açıklamaları aşağıdadır:

 

X: Buluşun tüm ana özelliklerini içeren, dolayısıyla buluşun yeni ya da buluş basamağına sahip olmadığını tek başına gösteren doküman

Y: Başka bir veya birden çok dokümanla birlikte ele alınınca buluşun tüm özelliklerini içeren, dolayısıyla buluşun buluş basamağına sahip olmadığını gösteren doküman

A: Buluşla ilgili tekniğin bilinen durumu hakkında genel bilgi veren, buluşla doğrudan ilgili olmayan, yani buluşun patent almasına mani olmayan doküman

P: Buluşun başvuru tarihinden önce ve rüçhanından sonra yayınlanmış doküman

E: Buluştan önceki bir tarihli, ancak buluştan sonra yayınlanmış doküman

O: Sözlü açıklama, kullanım, sergi (teşhir) ya da başka yollarla yapılan açıklamalar

T: Buluşun başvuru tarihinden veya rüçhanından sonra yayınlanmış, buluşun dayandığı teori/prensibi hakkında bilgi veren ve buluşla çelişmeyen doküman

L: Başka bir nedenle kullanılan doküman

Düzenlenen araştırma raporu, ilgili dokümanlarla birlikte TÜRKPATENT tarafından başvuru sahibine bildirilir.


HEMEN ARAYINIZ
(MARKA TESCİL FİYATLARI)

0536 580 3757

HEMEN ARAYINIZ
(TASARIM TESCİL ÜCRETLERİ)

0536 580 3757


AKSARAY PATENT | PATENT ARAŞTIRMA RAPORU
AKSARAY PATENT | PATENT YAYIN KARARI

AKSARAY PATENT | PATENT YAYIN KARARI


Tüm yayımlar Kurumun Resmi Patent Bülteninde yapılmaktadır. Bülten, her ayın 21. gününde ya da anılan günün resmi tatile rastlaması durumunda resmi tatili takip eden ilk iş günü yayımlanır.


Başvuru yayımı, başvuru (ya da rüçhan) tarihinden itibaren 18 ay sonra yapılır.


Başvuru sahibi 18 ay sona ermeden başvurunun yayımlanmasını talep edebilir. Bunun için, patent başvurusu yapılırken doldurulan başvuru formundaki “erken yayım” ile ilgili kısımda ya da sonraki süreçte Erken Yayın Talep Formu ile talepte bulunulması gerekmektedir. Erken yayım talebi yapılması durumunda başvuru, şekli uygunluk yazısından sonra yayımlanır. 

Başvuru yayımından sonra düzenlenen araştırma raporunun yayımı başvuru yayımından ayrı
olarak yapılır. Söz konusu yayımların yapılması tarihine kadar Başvuru Yayımı yapılmadıysa
araştırma raporu başvuru yayımı ile bir arada yapılır.

Yayımlanmış bir başvurunun tarifname takımında değişiklik yapılması durumunda söz konusu
değişiklik bültende ilan edilir.HEMEN ARAYINIZ
(PATENT FİYATLARI)

0536 580 3757

HEMEN ARAYINIZ
(FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ)

0536 580 3757


AKSARAY PATENT | PATENT YAYINA İTİRAZ


Araştırma raporu yayınından sonra 6 ay içinde üçüncü kişiler itiraz edebilirler.

Söz konusu itiraz, yazılı olarak, itirazı kanıtlayan belgelerle birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu' na yapılır.

Yapılan itiraz, yeniliğin bulunmadığı, tekniğin bilinen durumunun aşılmadığı, tarifnamenin yeterli olmadığı dahil patentin verilebilirlik şartlarının mevcut olmadığı konularında olmalıdır.

İtiraz edilen başvurunun araştırma raporu, Türk Patent adına yabancı bir ofis tarafından düzenlendiyse, itiraz ve eklerinin (araştırma raporunun düzenlendiği dildeki) çevirisi de itirazla birlikte TÜRKPATENT' e  gönderilmelidir.

TÜRKPATENT' e yapılan itiraz ve ekleri beklemeden başvuru sahibine bildirir.

 

Başvuru sahibi, kendisine gönderilen itiraz ile eklerini inceler ve süresi  içinde itiraza karşı görüşlerini Türk Patent' e bildirir.

Yabancı inceleme ofisi seçildiyse karşı görüşün, inceleme raporu düzenleyecek ofisin kabul ettiği dildeki çevirisinin de aynı formun ekinde Türk Patent' e gönderilmektedir.

Başvuru sahibi yasal süreler içinde karşı görüş bildirmezse inceleme raporu üçüncü kişinin itirazları ışığında düzenlenir.

Ayrıca başvuru sahibi, itirazlar ışığında tarifname takımında değişiklik yapmak isterse değişen sayfaları anılan formun ekinde TÜRKPATENT' e gönderir. Söz konusu değişiklik Bültende ilan edilir.


HEMEN ARAYINIZ
(PATENT FİYATLARI)

0536 580 3757

HEMEN ARAYINIZ
(FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ)

0536 580 3757


AKSARAY PATENT | PATENT YAYINA İTİRAZ
AKSARAY PATENT | PATENT İNCELEME RAPORLARI

AKSARAY PATENT | PATENT İNCELEME RAPORLARI


Patent başvuru sahibi, araştırma raporunun bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde ücretini ödeyerek başvurusunun incelenmesini TÜRKPATENT' den talep eder. Başvuru sahibi bu süre içinde araştırma raporuna ilişkin görüşlerini sunabilir ve varsa tarifname, istemler veya resimlerde değişiklikler yapabilir. İnceleme talebi geri çekilemez.

İnceleme aşaması, başvurusu yapılan buluşun patentlenebilir olup olmadığına karar verilen
adımdır. İnceleme sürecinde buluş (istemler), patentlenebilirlik kriterleri (yenilik, buluş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik) bakımından incelenir. Araştırma raporunda belirtilen dokümanlar, varsa inceleme aşamasında tespit edilen dokümanlar, varsa başvuru sahibinin görüşleri ve başvuruda yaptığı değişiklikler dikkate alınarak yapılan inceleme sonucunda patentin verilmesine karar verilmesi halinde patent verilme nedenlerini gerekçeleriyle açıklayan bir inceleme raporu düzenlenir. Bu rapor patent verilme kararıyla birlikte patent başvuru sahibine bildirilir.


İnceleme sonucu olumsuz ise; yani istemler kısmen veya tamamen patent verilebilirlik şartlarını sağlamıyorsa veya herhangi bir eksiklik içeriyorsa başvuru sahibine bu konuda bildirim yapılır. Bu bildirimde araştırma raporunda belirtilen dokümanlar, varsa inceleme aşamasında tespit edilen dokümanlar, varsa başvuru sahibinin görüşleri ve başvuruda yaptığı değişiklikler dikkate alınarak patentin verilememe nedenleri gerekçeleriyle açıklanır ve bunların dayanakları belirtilir. Başvuru sahibinden, her bir bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde bu bildirimlere karşı görüşlerini sunması veya başvurunun kapsamını aşmaması şartıyla tarifname, istemler veya resimlerde değişiklikler yapması istenir. Söz konusu bildirimlerin sayısı üçten fazla olamaz. Bildirimlere cevap verilmemesi ya da değişiklik yapılmaması durumunda başvuru geri çekilmiş sayılır.


Bildirimlerden sonra yapılan inceleme sonucunda başvurunun ve buna ilişkin buluşun bu Kanun hükümlerine uygun olmadığının tespit edilmesi halinde patent verilememe nedenlerini gerekçeleriyle açıklayan bir inceleme raporu düzenlenir ve başvuru reddedilir, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır.


Düzenlenen inceleme raporuna göre patentin verilebilmesi için Kurum tarafından değişiklik
yapılmasının gerekli görüldüğü durumlarda bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde değişikliklerin yapılması istenir. Yapılan değişikliklerin kabul edilmesi halinde patentin verilmesine karar verilir, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır. Yapılan değişikliğin Kurum tarafından kabul edilmemesi halinde veya değişikliklerin yapılmaması halinde başvuru geri çekilmiş sayılır, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır.


HEMEN ARAYINIZ
(PATENT FİYATLARI)

0536 580 3757

HEMEN ARAYINIZ
(FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ)

0536 580 3757


AKSARAY PATENT | PATENT BELGESİ


İnceleme raporlarından birinin sonunda Türk Patent tarafından belge karar yazısını alan başvuru sahibi, bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde patent belge düzenleme ücretinin ödendiğini gösteren belgeyi TÜRKPATENT' e gönderir. Aksi takdirde başvuru geri alınmış sayılır.

 

Patent Belge ücreti, belge karar yazısının bildirim tarihinden itibaren 3 aylık süre içinde ödenemeyecekse söz konusu süre içinde, ek süre ücreti de ödenerek 3 aylık ek süre talebinde bulunabilir.

Patent Belge ücretinin süresi içinde ödenmesi ve TÜRKPATENT' e gönderilmesinin ardından Bültende “Belge Yayını” yapılır.

Son inceleme raporunda, istemlerin kısmen (bazı istemler itibarıyla) olumlu olduğu belirtilmişse, başvuru sahibi patent belge ücreti ile birlikte değişen istemleri de göndermelidir.

Bu durumda, Bültende “Belge Yayını” ile birlikte “Değişiklik Yayını” da yapılır. “Belge Yayını” sonrasında, Türk Patent tarafından “Patent Belgesi” düzenlenir ve başvuru sahibi ve/veya Patent vekiline ve/veya Patent Vekil Firmasına gönderilir.


HEMEN ARAYINIZ
(PATENT FİYATLARI)

0536 580 3757

HEMEN ARAYINIZ
(FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ)

0536 580 3757


AKSARAY PATENT | PATENT BELGESİ

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)


Aksaray Patent | Patent Alma Süresi Ne Kadardır?
Aksaray Patent | Patent Belgesi Nedir?
Aksaray Patent | Patent Nedir Hakkında Bilgi?
Aksaray Patent | Patent Hakkı Ne Demektir?
Aksaray Patent | Patent Başvuru Ücreti Ne Kadar?
Aksaray Patent | Bir Buluşun Patenti Nasıl Alınır?
Aksaray Patent | Ulusal Patent Nedir?
Aksaray Patent | Patent Başvurusu Ne Demek?
Aksaray Patent | Patent Hakkı Kaç Yıl Sürer?
Aksaray Patent | Patent Alma Maliyeti Ne Kadar?
Aksaray Patent | PCT Patent Ne Demek?
Aksaray Patent | Patent ve Telif Hakkı Ne Demektir?
Aksaray Patent | İstem Ne Demek?
Aksaray Patent | Patent Tarifname Nedir?
Aksaray Patent | MTürk Patent Enstitüsü Nedir?
Aksaray Patent | Türk Patent Dosya Takibi?
Aksaray Patent | Patent alma işlemleri nelerdir?
Aksaray Patent | İncelemeli ve İncelemesiz Patent Nedir?


ONLINE TESCİL


Aksaray Patent yaratıcı çözümlerine, ayrıcalıklı hizmetlerine ve hiçbir yer olmayan İNDİRİMLİ hizmet ücretleri için 0536 580 37 57 telefonumuzdan bilgi ve destek alabilirsiniz.


İNDİRİMLER/ KAMPANYALAR


ONLINE PATENT BAŞVURU ONLINE FAYDALI MODEL BAŞVURU

DİĞER HİZMETLER

Konu ilgili diğer hizmetlerimizi aşağıda bulabilirsiniz.


PATENT NEDİR

Patent Nedir; buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkına patent denir.

PATENT BAŞVURUSU NASIL YAPILR

Ön araştırma, başvuru formu, tarifname, özet ve  resimler DAHİL Patent başvurusu nasıl yapıldığı anlatılmaktadır.

PATENT FİYATLARI

Aksaray Patent, resmi TÜRKPATENT  patent fiyatları, danışmanlık, başvuru ve süreç içindeki toplam patent ücretlerini buradan inceleyebilirsiniz.


PATENT SORGULAMA 

Patent sorgulama nedir ve nasıl yapılması gerektiği, patent sorgulama yapacağınız ulusal ve uluslarası web sayfalarını bulabilirsiniz.

PATENT NEREDEN VE NASIL ALINIR

Başvuru, araştırma  raporları, yayın, itirazlar ve belge dahil Patent nereden ve nasıl alındığı anlatılmaktadır.

PATENT HAKKI NEDİR

Patent hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup, başkalarına devri mümkündür. Patent haklarına ilişkin diğer ayrıntılar için tıklayınız.


PATENT ARAŞTIRMA

Patent araştırma yapabileceğiniz web sayfaları ve diğer kaynakları, araştırma kriterlerini ve ayrıntılı uzman görüşlerini burada bulabilirsiniz.

FAYDALI MODEL BAŞVURU VE TESCİL

Faydalı model nedir, faydalı model başvuru ve tescil süreçlerini ve ön araştırma kaynaklarını bulabilirsiniz.

FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ

Resmi TÜRKPATENT Faydalı model ücretlerini, danışmanlık ve hizmet ücretlerini ve ortalama toplam maliyetleri buradan inceleyebilirsiniz.

Patent Nereden Ve Nasıl Alınır Aksaray Patent, başvuru, kayıt, araştırma ve inceleme raporu, yayın, itirazlar ve patent belgesi dahil nereden ve nasıl alınır konusu anlatılmaktadır. Patent 05-12-2021
Patent Nereden ve Nasıl Alınır Aksaray Patent, başvuru, kayıt, araştırma ve inceleme raporu, yayın, itirazlar ve patent belgesi dahil patent nereden ve nasıl alınır konusu anlatılmaktadır.Öncelikle belirtmek gerekir Türkiye' de patent Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) vermektedir. Patent süreçlerindeki araştırma ve inceleme raporlarının TÜRKPATENT' den istenildiği gibi başka ülke patent ofislerinden de araştırma ve inceleme rapor talebi yapılabilir. Aksaray Patent Yurtdışı Patent başvuruları için Yurtdışı Patent Tescil başlıklı yazımızı incelemesini öneriyoruz. Ancak TÜRKPATENT yapılan araştırma ve inceleme raporları diğer ülke ofislerinden oldukça uygun olduğundan her iki raporundan TÜRKPATENT' den istenmesini öneriyoruz. Dahası şu anda buluşların desteklenmesi ve daha çok buluşun patent başvurusunu teşvik etmek amacıyla araştırma ve inceleme ücretleri oldukça uygun durumdadır.Araştırma ve incelme ücretleri dahil tüm resmi ücret ve danışmanlık ücretlerini Patent Ücretleri sayfamızdan inceleyebilirsiniz.Patenti nasıl alınır ve patent süreçleri dahil Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdinde yapılacak başvuru ve patent belgesi alma aşamaları ayrıntılı olarak aşağıda anlatılmaktadır. Aksaray Patent ' in detaylı açıkladığı  Patent Başvurusu Nasıl Yapılır başlıklı yazımızı, oldukça yararlı olabilecek Patent Araştırma ve Patent sorgulama Nedir Nasıl Yapılmalı yazılarımızı ve Faydalı Model Başvuru ve Tescil yazılarımızı mutlaka incelemenizi öneriyoruz. Yukarıdaki maddeler halinde yazılı başvuru unsurlarının hazırlanması ile ilgili detaylı bilgileri aşağıda yer almaktadır:   Hepsini Göster Menu Patent Başvuru Patent Araştırma Raporu Patent Yayın Kararı Patent Yayına İtiraz Patent İncelme Raporlları Patent Belgesi Online Tescil Diğer Hizmetler AKSARAY PATENT | PATENT BAŞVURU Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ve Uygulama Yönetmenliğine uygun tarifname, istemler ve varsa teknik resimlerin olduğu usulüne uygun patent başvuru formu ile TÜRKPATENT' e başvuru yapılır.  TÜRKPATENT başvuru aldıktan sonra öncelikle şekli inceleme yapmaktadır. Şeklî İnceleme Şekli inceleme öncesinde, araştırma/inceleme grubundaki patent uzmanları başvuruların araştırma/inceleme raporlarının Türk Patent ve Marka Kurumu' nda düzenlenip düzenlenmeyeceğine karar verirler.   Ardından, başvurular şekli olarak (başvuru unsurlarının tam olup olmadığı, başvuru unsurlarının şekilsel olarak uygunluğu vb.) incelenir. Şekli inceleme sonucunda 3 muhtemel sonuç söz konusudur:   Aşağıdaki durumlardan herhangi biri söz konusu ise patent başvurusu işlemleri durdurulur:  Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) hükümleri uyarınca buluş niteliğinde olmaması, Hiçbir teknik özellikten bahsedilmemesi nedeniyle patentle korunabilir bir buluş olmaması, Başvuru konusu buluşun açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde yenilik niteliğinden yoksun olması.  İşlem durdurma karar gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvuru sahibi, işlem durdurma kararına karşı itirazını (ve varsa değişiklikleri) yazının bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Türk Patent ve Marka Kurumu' na  sunar. Başvuru sahibi anılan süre içinde itirazda bulunmazsa veya itiraz TÜRKPATENT tarafından kabul edilmezse başvuru reddedilir. İşlem durdurma kararına karşı yapılan itiraz kabul edilirse şekli inceleme işlemi yapılır.   Şekli incelemede eksiklikler tespit edilirse başvuru sahibine eksikliklerin düzeltilmesi için bildirim tarihinden itibaren 3 ay süre verilir. Eksiklikler bu süre içinde düzeltilmezse veya düzeltme Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edilmezse başvuru reddedilir. Şekli inceleme esnasında herhangi bir eksiklik tespit edilmezse ya da bildirilen eksiklikler süresi içerisinde düzeltilirse şekli uygunluk bildirimi yapılır.   Başvuruda yapılan değişiklikler ile başvurunun ilk kapsamının aşıldığı tespit edilirse başvuru tarihi, değişikliklerin TÜRKPATENT verildiği tarih olarak değiştirilir.  Şekli uygunluk bildirimi yazısında;   Başvuru veya rüçhan tarihinden itibaren 15 ay içinde araştırma talebinde bulunulması ve araştırma ücretinin araştırma talebinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi gerektiği,  Araştırma raporunun TÜRKPATENT tarafından düzenlenip düzenlenmeyeceği (araştırma raporu Türk Patent tarafından düzenlenen başvuruların inceleme raporları da Türk Patent tarafından düzenlenmektedir),   Yıllık ücret ödemelerinin her yıl vadesinde veya vadeyi takip eden 6 ay içinde yapılması gerektiği, konuları yer alır. HEMEN ARAYINIZ (PATENT FİYATLARI) 0536 580 3757 HEMEN ARAYINIZ (FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Patent Nedir Buluş Nedir Patent Başvurusu Nasıl Yapılır Patent Fiyatları Diğer İlgili Konular Patent Araştırma Patent Nereden Ve Nasıl Alınır Faydalı Model Başvuru ve Tescil Faydalı Model Ücretleri Online Patent BaşvurusuOnline Faydalı Model Başvurusu AKSARAY PATENT | PATENT ARAŞTIRMA RAPORU Öncelikle başvuru konusu buluş için patent araştırma raporu düzenlenmesinin talep edilmesi aşamasıdır. Bu talebin başvuru (veya varsa rüçhan) tarihinden itibaren 15 ay içinde yapılması gerekmektedir.   Bazen (nadiren) şekli uygunluk bildirimi aşamasında 15 aylık süre dolmuş olabilmektedir. Bu tür durumlarda, başvuru sahibine araştırma talebi yapması için (şekli uygunluk bildiriminden itibaren) 1 ay süre verilir.   Yukarıda bahsedilen süreler içinde araştırma talebi yapılmadığı takdirde, başvuru geri alınmış sayılır.   Başvuru sahibi talep yaparken araştırma raporu düzenleyecek patent ofisini seçmek zorundadır. Araştırma raporu, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından ya da TÜRKPATENT  adına rapor düzenleyen anlaşmalı ofisler tarafından düzenlenmektedir. Şekli uygunluk yazısında araştırma raporunun TÜRKPATENT tarafından düzenleneceği bildirilmişse ilgili formda sadece TÜRKPATENT ‘ nun seçilmesi gerekmektedir.   Şekli uygunluk yazısında araştırma raporunun TÜRKPATENT bünyesinde düzenlenmeyeceğinin bildirilmesi durumunda ise araştırma ofisi olarak TÜRKPATENT anlaşmalı ofislerinden (Avusturya, Rusya, İsveç, Danimarka ve Avrupa Patent Ofisi) biri seçilebilir. Bu durumda; tarifname, istemler, özet ve resimlerin (ilgili ofisin kabul ettiği İngilizce, Almanca ya da Fransızca dilindeki) çevirisinin de TÜRKPATENT' e verilmesi gerekmektedir.   Çevirilerin yeminli tercüman tarafından yapılması zorunluluğu yoktur. Araştırma talebi ile birlikte ilgili ücretlerin ödenmemiş olması durumunda araştırma talep tarihinden itibaren 3 ay içinde ücretin ödendiğini gösteren belge ile birlikte Türk Patent' e gönderilmesi gerekir. Aksi takdirde başvuru geri alınmış kabul edilir.   Başvuru sahibinin çevirileri sunmadan araştırma talebinde bulunması durumunda çevirilerin araştırma talep tarihinden itibaren 3 ay içinde Türk Patent ve Marka Kurumu' na gönderilmesi gerekmektedir.ARAŞTIRMA RAPORU Araştırma raporu, buluşun patentlenebilir olup olmadığına karar vermede ilk aşamadır. Araştırma raporunda, buluş konusu ile ilgili tekniğin bilinen durumundaki en ilgili dokümanlar (buluşun başvuru tarihinden önce dünya üzerinde herhangi bir yerde yayımlanmış, tarihi belli tüm dokümanlar) listelenir. Raporda, ilgili dokümanların özellikle hangi kısımlarının araştırması yapılan buluşla ilgili olduğu da belirtilir.   Raporda, ilgili dokümanların buluş konusu istemlerle ilişkisi, uluslararası kabul edilmiş bazı kodlarla (X, Y, A vb.) ifade edilir. Bu kodlar ve açıklamaları aşağıdadır:   X: Buluşun tüm ana özelliklerini içeren, dolayısıyla buluşun yeni ya da buluş basamağına sahip olmadığını tek başına gösteren doküman Y: Başka bir veya birden çok dokümanla birlikte ele alınınca buluşun tüm özelliklerini içeren, dolayısıyla buluşun buluş basamağına sahip olmadığını gösteren doküman A: Buluşla ilgili tekniğin bilinen durumu hakkında genel bilgi veren, buluşla doğrudan ilgili olmayan, yani buluşun patent almasına mani olmayan doküman P: Buluşun başvuru tarihinden önce ve rüçhanından sonra yayınlanmış doküman E: Buluştan önceki bir tarihli, ancak buluştan sonra yayınlanmış doküman O: Sözlü açıklama, kullanım, sergi (teşhir) ya da başka yollarla yapılan açıklamalar T: Buluşun başvuru tarihinden veya rüçhanından sonra yayınlanmış, buluşun dayandığı teori/prensibi hakkında bilgi veren ve buluşla çelişmeyen doküman L: Başka bir nedenle kullanılan doküman Düzenlenen araştırma raporu, ilgili dokümanlarla birlikte TÜRKPATENT tarafından başvuru sahibine bildirilir. HEMEN ARAYINIZ (MARKA TESCİL FİYATLARI) 0536 580 3757 HEMEN ARAYINIZ (TASARIM TESCİL ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Patent Sorgulama Patent Hakkı Nedir Faydalı Model Nedir Patent Mevzuat Diğer İlgili Konular Patent Sorgulama Patent Alma Yurtdışı Patent Tescil 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Marka TescilTasarım Tescil AKSARAY PATENT | PATENT YAYIN KARARI Tüm yayımlar Kurumun Resmi Patent Bülteninde yapılmaktadır. Bülten, her ayın 21. gününde ya da anılan günün resmi tatile rastlaması durumunda resmi tatili takip eden ilk iş günü yayımlanır.Başvuru yayımı, başvuru (ya da rüçhan) tarihinden itibaren 18 ay sonra yapılır. Başvuru sahibi 18 ay sona ermeden başvurunun yayımlanmasını talep edebilir. Bunun için, patent başvurusu yapılırken doldurulan başvuru formundaki “erken yayım” ile ilgili kısımda ya da sonraki süreçte Erken Yayın Talep Formu ile talepte bulunulması gerekmektedir. Erken yayım talebi yapılması durumunda başvuru, şekli uygunluk yazısından sonra yayımlanır. Başvuru yayımından sonra düzenlenen araştırma raporunun yayımı başvuru yayımından ayrıolarak yapılır. Söz konusu yayımların yapılması tarihine kadar Başvuru Yayımı yapılmadıysaaraştırma raporu başvuru yayımı ile bir arada yapılır. Yayımlanmış bir başvurunun tarifname takımında değişiklik yapılması durumunda söz konusudeğişiklik bültende ilan edilir. HEMEN ARAYINIZ (PATENT FİYATLARI) 0536 580 3757 HEMEN ARAYINIZ (FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Sınai Mülkiyet Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmenlik Patent İşbirliği Anlaşması PCT Avrupa Patent Sözleşmesi uygulama Yönetmenliği Paris Sözleşmesi Diğer İlgili Konular 5147 Sayılı Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanun Entegre Devre Topografyaları Yönetmenlik Telif Hakları Patent Destek ve Teşvikler Online Patent BaşvurusuOnline Faydalı Model Başvurusu AKSARAY PATENT | PATENT YAYINA İTİRAZ Araştırma raporu yayınından sonra 6 ay içinde üçüncü kişiler itiraz edebilirler. Söz konusu itiraz, yazılı olarak, itirazı kanıtlayan belgelerle birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu' na yapılır. Yapılan itiraz, yeniliğin bulunmadığı, tekniğin bilinen durumunun aşılmadığı, tarifnamenin yeterli olmadığı dahil patentin verilebilirlik şartlarının mevcut olmadığı konularında olmalıdır. İtiraz edilen başvurunun araştırma raporu, Türk Patent adına yabancı bir ofis tarafından düzenlendiyse, itiraz ve eklerinin (araştırma raporunun düzenlendiği dildeki) çevirisi de itirazla birlikte TÜRKPATENT' e  gönderilmelidir. TÜRKPATENT' e yapılan itiraz ve ekleri beklemeden başvuru sahibine bildirir.   Başvuru sahibi, kendisine gönderilen itiraz ile eklerini inceler ve süresi  içinde itiraza karşı görüşlerini Türk Patent' e bildirir. Yabancı inceleme ofisi seçildiyse karşı görüşün, inceleme raporu düzenleyecek ofisin kabul ettiği dildeki çevirisinin de aynı formun ekinde Türk Patent' e gönderilmektedir. Başvuru sahibi yasal süreler içinde karşı görüş bildirmezse inceleme raporu üçüncü kişinin itirazları ışığında düzenlenir. Ayrıca başvuru sahibi, itirazlar ışığında tarifname takımında değişiklik yapmak isterse değişen sayfaları anılan formun ekinde TÜRKPATENT' e gönderir. Söz konusu değişiklik Bültende ilan edilir. HEMEN ARAYINIZ (PATENT FİYATLARI) 0536 580 3757 HEMEN ARAYINIZ (FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Patent Firmaları Şirketleri Büroları ve Danışmanlarının Seçimi Tasarım Tescil Ücretleri Hukuki Danışmanlık Hakkımızda Diğer İlgili Konular Marka Sorgulama Marka Tescil İsim Tescil Sorgulama İsim Tescili Online Patent BaşvurusuOnline Faydalı Model Başvurusu AKSARAY PATENT | PATENT İNCELEME RAPORLARI Patent başvuru sahibi, araştırma raporunun bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde ücretini ödeyerek başvurusunun incelenmesini TÜRKPATENT' den talep eder. Başvuru sahibi bu süre içinde araştırma raporuna ilişkin görüşlerini sunabilir ve varsa tarifname, istemler veya resimlerde değişiklikler yapabilir. İnceleme talebi geri çekilemez. İnceleme aşaması, başvurusu yapılan buluşun patentlenebilir olup olmadığına karar verilenadımdır. İnceleme sürecinde buluş (istemler), patentlenebilirlik kriterleri (yenilik, buluş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik) bakımından incelenir. Araştırma raporunda belirtilen dokümanlar, varsa inceleme aşamasında tespit edilen dokümanlar, varsa başvuru sahibinin görüşleri ve başvuruda yaptığı değişiklikler dikkate alınarak yapılan inceleme sonucunda patentin verilmesine karar verilmesi halinde patent verilme nedenlerini gerekçeleriyle açıklayan bir inceleme raporu düzenlenir. Bu rapor patent verilme kararıyla birlikte patent başvuru sahibine bildirilir. İnceleme sonucu olumsuz ise; yani istemler kısmen veya tamamen patent verilebilirlik şartlarını sağlamıyorsa veya herhangi bir eksiklik içeriyorsa başvuru sahibine bu konuda bildirim yapılır. Bu bildirimde araştırma raporunda belirtilen dokümanlar, varsa inceleme aşamasında tespit edilen dokümanlar, varsa başvuru sahibinin görüşleri ve başvuruda yaptığı değişiklikler dikkate alınarak patentin verilememe nedenleri gerekçeleriyle açıklanır ve bunların dayanakları belirtilir. Başvuru sahibinden, her bir bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde bu bildirimlere karşı görüşlerini sunması veya başvurunun kapsamını aşmaması şartıyla tarifname, istemler veya resimlerde değişiklikler yapması istenir. Söz konusu bildirimlerin sayısı üçten fazla olamaz. Bildirimlere cevap verilmemesi ya da değişiklik yapılmaması durumunda başvuru geri çekilmiş sayılır. Bildirimlerden sonra yapılan inceleme sonucunda başvurunun ve buna ilişkin buluşun bu Kanun hükümlerine uygun olmadığının tespit edilmesi halinde patent verilememe nedenlerini gerekçeleriyle açıklayan bir inceleme raporu düzenlenir ve başvuru reddedilir, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır. Düzenlenen inceleme raporuna göre patentin verilebilmesi için Kurum tarafından değişiklikyapılmasının gerekli görüldüğü durumlarda bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde değişikliklerin yapılması istenir. Yapılan değişikliklerin kabul edilmesi halinde patentin verilmesine karar verilir, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır. Yapılan değişikliğin Kurum tarafından kabul edilmemesi halinde veya değişikliklerin yapılmaması halinde başvuru geri çekilmiş sayılır, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır. HEMEN ARAYINIZ (PATENT FİYATLARI) 0536 580 3757 HEMEN ARAYINIZ (FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Tasarım Tescil Sorgulama Tasarım Tescili Marka Patent Satılık Markalar Diğer İlgili Konular Kampanyalar Marka Tescilsu Nasıl Yapılmalıdır Blog Bize Ulaşın Online Patent BaşvurusuOnline Faydalı Model Başvurusu AKSARAY PATENT | PATENT BELGESİ İnceleme raporlarından birinin sonunda Türk Patent tarafından belge karar yazısını alan başvuru sahibi, bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde patent belge düzenleme ücretinin ödendiğini gösteren belgeyi TÜRKPATENT' e gönderir. Aksi takdirde başvuru geri alınmış sayılır.   Patent Belge ücreti, belge karar yazısının bildirim tarihinden itibaren 3 aylık süre içinde ödenemeyecekse söz konusu süre içinde, ek süre ücreti de ödenerek 3 aylık ek süre talebinde bulunabilir. Patent Belge ücretinin süresi içinde ödenmesi ve TÜRKPATENT' e gönderilmesinin ardından Bültende “Belge Yayını” yapılır. Son inceleme raporunda, istemlerin kısmen (bazı istemler itibarıyla) olumlu olduğu belirtilmişse, başvuru sahibi patent belge ücreti ile birlikte değişen istemleri de göndermelidir. Bu durumda, Bültende “Belge Yayını” ile birlikte “Değişiklik Yayını” da yapılır. “Belge Yayını” sonrasında, Türk Patent tarafından “Patent Belgesi” düzenlenir ve başvuru sahibi ve/veya Patent vekiline ve/veya Patent Vekil Firmasına gönderilir. HEMEN ARAYINIZ (PATENT FİYATLARI) 0536 580 3757 HEMEN ARAYINIZ (FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Web Tasarım Fiyatları Logo Tasarımı Kurumsal Web Tasarım Hazır Web Sitesi Diğer İlgili Konular Tasarım Nedir Yurtdışı Tasarım Tescil Tasarım Tescil İtiraz Tasarım Tescilinin İptali Online Patent BaşvurusuOnline Faydalı Model Başvurusu Sıkça Sorulan Sorular (SSS) Aksaray Patent | Patent Alma Süresi Ne Kadardır? Patent alma süresi; başvurunun şekli eksiklik durumu, araştırma ve inceleme raporu, noksan bildirimler, itirazlar ve karşı görüşler nedeniyle değişkenlik göstermektedir. Herhangi bir şekli eksiklik olmaması halinde patent başvuru araştırma raporunun 18 ay sonra yayınlanması da dikkate alındığında kimi zaman süre 3-4 yılı dahi bulmaktadır. Ayrıntılı bilgileri aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz. Aksaray Patent | Patent Belgesi Nedir? Patent belgesi; usulüne uygun yapılmış patent başvurusunu araştırma raporunun yayınlanması, itirazların olmaması ve/veya reddedilmesi ve inceleme raporunun alındıktan sonra TÜRKPATENT tarafından tesciline karar verilmesi halinde ücreti ödenerek alınan belgeye patent belgesi denmektedir. Aksaray Patent | Patent Nedir Hakkında Bilgi? Patent Nedir; buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan "patent hakkı", özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ilişkin haktır. Aksaray Patent | Patent Hakkı Ne Demektir? Patent isteme hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup, başkalarına devri mümkündür. Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, taraflar başka türlü kararlaştırmamışsa, bunlara müştereken ait olur. Aynı buluş birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından aynı zamanda gerçekleştirilmişse, patent isteme hakkı, daha önce başvuru yapana veya diğerine göre rüçhan hakkı olana aittir.Patent almak için ilk başvuran kişi, aksi sabit oluncaya kadar, patent isteme hakkının sahibidir. Aksaray Patent | Patent Başvuru Ücreti Ne Kadar? Patent başvurusu sadece başvuru ücretinden oluşmamaktadır. Resmi patent başvuru ücreti 50 TL gibi oldukça düşük olmasının yanı sıra cari yıl içinde 25 adetten az patent başvuru yapan şahıs ve şirketlere indirim yapılarak resmi patent araştırma raporu ücreti 350 TL, yine resmi inceleme rapor ücreti 350 TL’ dir. Bunlara ilave danışmanlık ve hizmet ücretleri ve başvuru tarihinden sonraki 3.yıl başı itibariyle her yıl ödenen sicil kayıt ücretleri toplam patent maliyetlerini oluşturmaktadır. Ayrıntıları aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz. Aksaray Patent | Bir Buluşun Patenti Nasıl Alınır? Bir buluşun patentini almak için 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına dair yönetmenlik hükümlerine uygun tarifname ve bu tarifnameye bağlı olarak istemler, varsa teknik resimlerle birlikte usulüne uygun Türk Patent ve Marka Kurumu’ na başvuru yaparak koruma altına alabilirsiniz. Ayrıntılar için Patent Nasıl Alınır sayfamızı inceleyebilirsiniz. Aksaray Patent | Ulusal Patent Nedir? Ulusal Patent demek, Türkiye’ de yaptığınız/yapacağınız buluşların kayıt, tescil ve belgelendirilmesi anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca ulusal patent sadece kayıt ve tescilli olduğu ülkede ilgili yasal mevzuat çerçevesinde koruma sağlamaktadır. Aksaray Patent | Patent Başvurusu Ne Demek? Patent başvurusu, yasa ve usullerine uygun yapılmış buluşlara ait tarifname, istemler ve varsa teknik resimlerle birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu’ na başvuru anlamında kullanılmaktadır. Patent başvurusunun nasıl yapılacağına dair ayrıntıları yukarıda bulabilirsiniz. Aksaray Patent | Patent Hakkı Kaç Yıl Sürer? Patent hakkı 20 yıl sürmektedir. 20 yıl sonra tescilli patent kamuya yani herkesin kullanımına açık hale gelir. Aksaray Patent | Patent Alma Maliyeti Ne Kadar? Patent alma maliyeti, başvuru ücreti, başvuru vekil danışmanlık ve hizmet ücretleri, araştırma ve inceleme rapor hazırlama ücretleri, itirazlar ve karşı görüş ücretleri ve patent belgesi alma ücretleri ve başvurudan sonraki 3. Yıldan itibaren ödenen yıllık sicil kayıt ücretlerinden oluşmaktadır. Toplam patent alma maliyetlerimi aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz. Aksaray Patent | PCT Patent Ne Demek? PCT (Patent Cooperation Treaty – Patent İşbirliği Antlaşması ); bir buluşun, bir den çok ülkede korunması istendiği takdirde, bunu kolaylaştırmak ve ekonomik hale getirmek amacıyla üye ülkelerin yapmış olduğu bir antlaşmadır. Aksaray Patent | Patent ve Telif Hakkı Ne Demektir? Patent hakkı; buluşlarının kayıt ve tescil yoluyla korunması ve/veya “patent” kavramının koruma anlamında algılanması nedeniyle marka isimlerinin kayıt ve tescil yoluyla korunması anlamında kullanılmaktadır. Telif hakkı ise edebi eserler (şiir, roman, bilgisayar programları, resim, vide vs.) isteğe bağlı kayıt tescil yoluyla koruma sağlamaktadır. Ayrıca telif hakkı gerektiren özgün gerçekten kişiye ait eserlerin kamuya sunulduğu tarih itibariyle 70 yıl koruma sağlamaktadır. Yani örneğin size ait bir resim, şiir, video vs. edebi eserlerin İnstagram sayfasında yayınlandığı anda altınaki kayı tarihi itibariyle telif hakkı doğmuş olur. Aksaray Patent | İstem Ne Demek? İstem, buluşunuza ait tarifnamede olması kaydıyla yenilik unsuru olan ve koruma talep edilen buluş unsurlarının korunması için istemlere yazılmaktadır. İstemler bağımsız veya bağımlı istemler olarak ikiye ayrılmaktadır. Aksaray Patent | Patent Tarifname Nedir? Patent tarifnamesi, buluşun mevzuat ve usullere uygun şekilde teknik alan, önceki teknik, buluşun açıklaması, buluşun anlaşılmayasına yardımcı olacak teknik resimlerin açıklamaları ve buluşun detaylı açıklamasının yapılmasına tarifname denir. Aksaray Patent | MTürk Patent Enstitüsü Nedir? Türk Patent Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu’ nun önceki ismi olup artık kullanılmamaktadır. Uzun seneler bu şekilde kullanılması nedeniyle halen kısaltması TÜRKPATENT olan kurumun eski ismi ve yine eski ismin kısaltması olan TPE sıklıkla kullanılmaktadır. Şu anda ki kurum ismi Türk Patent ve Marka Kurumu, kısaltması ise TÜRKPATENT’ dir. Aksaray Patent | Türk Patent Dosya Takibi? Türk Patent dosya takibi, önceden başvurusu veya tescilleri yapılmış marka, patent, faydalı model, tasarım tescil dosyalarına başvuru aşamasında kayıt edilmiş numaralar üzerinden veya sahipler üzerinden ve/veya kayıtlı işin ismi ile araştırma, inceleme ve takip edilebilir. Aksaray Patent | Patent alma işlemleri nelerdir? Patent almadan kasıt bir buluşun başvuru ve belgelendirmesi ise, başvuru, araştırma ve inceleme işlemleri, itiraz ve karşı görüşler ve ilgili işlem ücretlerinden oluşmaktadır. Aksaray Patent | İncelemeli ve İncelemesiz Patent Nedir? İncelemesiz paten kaldırılmıştır. Önceden sadece araştırma raporu üzerinden yani inceleme raporu olmaksızın başvuru talepleri ve tesciller incelemesiz patent olarak anılmaktaydı. Halen aynı işleve yani inceleme raporu gerektirmeyen faydalı model aynı işlev ve aşamaları olduğundan incelemesiz patent kaldırılmıştır. ONLINE TESCİL Aksaray Patent yaratıcı çözümlerine, ayrıcalıklı hizmetlerine ve hiçbir yer olmayan İNDİRİMLİ hizmet ücretleri için 0536 580 37 57 telefonumuzdan bilgi ve destek alabilirsiniz. İNDİRİMLER/ KAMPANYALAR ONLINE PATENT BAŞVURU ONLINE FAYDALI MODEL BAŞVURU DİĞER HİZMETLER Konu ilgili diğer hizmetlerimizi aşağıda bulabilirsiniz. PATENT NEDİR Patent Nedir; buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkına patent denir. PATENT BAŞVURUSU NASIL YAPILR Ön araştırma, başvuru formu, tarifname, özet ve  resimler DAHİL Patent başvurusu nasıl yapıldığı anlatılmaktadır. PATENT FİYATLARI Aksaray Patent, resmi TÜRKPATENT  patent fiyatları, danışmanlık, başvuru ve süreç içindeki toplam patent ücretlerini buradan inceleyebilirsiniz. PATENT SORGULAMA  Patent sorgulama nedir ve nasıl yapılması gerektiği, patent sorgulama yapacağınız ulusal ve uluslarası web sayfalarını bulabilirsiniz. PATENT NEREDEN VE NASIL ALINIR Başvuru, araştırma  raporları, yayın, itirazlar ve belge dahil Patent nereden ve nasıl alındığı anlatılmaktadır. PATENT HAKKI NEDİR Patent hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup, başkalarına devri mümkündür. Patent haklarına ilişkin diğer ayrıntılar için tıklayınız. PATENT ARAŞTIRMA Patent araştırma yapabileceğiniz web sayfaları ve diğer kaynakları, araştırma kriterlerini ve ayrıntılı uzman görüşlerini burada bulabilirsiniz. FAYDALI MODEL BAŞVURU VE TESCİL Faydalı model nedir, faydalı model başvuru ve tescil süreçlerini ve ön araştırma kaynaklarını bulabilirsiniz. FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ Resmi TÜRKPATENT Faydalı model ücretlerini, danışmanlık ve hizmet ücretlerini ve ortalama toplam maliyetleri buradan inceleyebilirsiniz.
Taşpazar Aksaray Merkez/Aksaray +90 212 212 35 17 Aksaray Patent

Aksaray Patent Logo

HIZLI ARAŞTIRMA VE BAŞVURU FORMU

Bülent AYDIN
Bülent AYDIN
Yayınlama Tarihi: 05-12-2021

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 17 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.Ayrıca, marka şehir proje kapsa..

Takip Edin